V dňoch 15. až 21. spríla 2018 sa konala 2. vzdelávacia aktivita na vyššej strednej škole Vuosaaren lukio v Helsinkách vo Fínsku. Z našej školy sa ho zúčastnili pedagógovia Mgr. Andrea Kotruszová, Mgr. Tatiana Hudecová, PaedDr. Monika Krnáčová a žiaci Ema Dulíková a Nikola Bachanová zo 6.A a Marek Hudec z II.C. Okrem našej školy sa stretnutia zúčastnili aj študenti a pedagógovia z partnerských škôl z Nemecka, Španielska, Turecka a Fínska.Hlavnou časťou programu boli pracovné workshopy žiakov. V prvom workshope sme navzájom porovnávali rôzne európske zoologické záhrady v Bojniciach a Bratislave, v Lipsku (Nemecko), v Konyi (Turecko), Korkeasaari zoo v Helsinkách (Fínsko), Jerez zoo a zoo v Córdobe (Španielsko). Žiaci skúmali štandardy v zoologických záhradách na základe výskumu, ktorého výsledky prezentovali vo forme Powerpointových prezentácií na tomto workshope. Porovnávali sa tieto aspekty: prínos zoo k ochrane biodiverzity, spolupráca s rôznymi inštitúciami, zachovanie genofondu, štandardy chovu zvierat, chov ohrozených druhov, zdravotná starostlivosť o zvieratá, úspešný návrat zvierat do voľnej prírody.Druhým workshopom bola diskusná polemika na hlavnú tému: „Práva zvierat a ich ochrana“. Žiaci diskutovali v medzinárodných tímoch pod vedením pedagógov. Jednotlivé skupiny diskutovali na tieto témy: „Majú zvieratá práva?“, „História hnutí na ochranu práv zvierat“ a „Zákony na ochranu zvierat“.Ďalším workshopom bol výskum biodiverzity v rekreačnom centre Uutela. Žiaci opäť pracovali v skupinách a snažili sa v prírodnej rezervácii aktívne skúmať otázky biodiverzity prostredníctvom pracovných hárkov a dotazníkov. Na záver každá skupina referovala o výsledkoch svojho výskumu v teréne.Vzdelávacie aktivity boli doplnené koncertom žiakov Vuosaaren lukio, ako aj spoločným karaoke vystúpením žiakov partnerských škôl. Súčasťou vzdelávacej aktivity boli aj prednášky o ochrane rysa európskeho vo Fínsku, o chove pandy veľkej v Ähtäri zoo, návšteva Korkeasaari zoo, túra v národnom parku Sipoonkorpi, interaktívna návšteva prírodovedného múzea v Helsinkách a bývalej vojenskej námornej pevnosti Suomenlinna zapísanej do Svetového dedičstva UNESCO. Pedagógovia si navzájom vymenili metodické portfólio (plány hodín biológie).Na tomto podujatí prebehla aj 2. medzinárodná súťaž o najlepší plagát projektu na tému ochrany zvierat, v ktorej zvíťazil plagát našej žiačky Michaeli Laukovej z 8.A. Porotu zloženú z učiteľov a žiakov z partnerských krajín zaujal aj plagát Charlotte Teleki zo 6.A, ktorý obsadil 2. miesto.

0 Comments

Pridaj komentár