Nadnárodná aktivita vzdelávania C3 sa uskutočnila na pôde partnerskej školy Instituto de Enseñanza Secundaria "Ategua" v Castro del Río za účasti partnerských škôl zo Slovenska, Fínska, Nemecka, Turecka a Španielska. Tejto aktivity sa zúčastnili PhDr. Iveta Zverková, riaditeľka školy, Mgr. Tatiana Hudecová, koordinátorka projektu a Mgr. Marcela Jahnová, členka projektového tímu učiteľov. Žiakov zastupovali Liliana Palatická z III.C, Samuel Ivančík a Filip Svoboda zo septimy A.

Žiaci partnerských škôl prezentovali svoje vízie budúcnosti zoologických záhrad. Snažili sa navrhnúť model zoologickej záhrady budúcnosti. Žiakov po odbornej stránke pripravovala PaedDr. Monika Krnáčová, do prezentácie prispela návrhom modelu zoo aj žiačka septimy A Gabriela Charlotte Teleki. Žiaci absolvovali tvorivý workshop rozvíjajúci kritické myslenie a v skupinách diskutovali o poslaní a prínose zoologických záhradách v budúcnosti.

Navštívil sme aj zoo v Córdobe s mnohými ohrozenými druhmi živočíchov. V ďalšom workshope prezentovali španielski žiaci tradíciu španielskych býčích zápasov a toreadorov. Rozvinula sa zaujímavá diskusia na tému za a proti býčím zápasom.

Deň umenia patril práci žiakov na spoločnom komikse súvisiacom s témou projektu. V rámci dňa umenia prebehla aj 3. medzinárodná súťaž o najlepší komiks projektu. Našu školu reprezentovali 2 víťazné práce národnej súťaže: spoločný komiks Zuzany Rákayovej a Gabriela Mačkaya z tercie A a komiks Jasmíny Bírovej z kvarty A. Za najlepší komiks bol učiteľmi a žiakmi zvolený komiks fínskych žiakov.

Jedným z výstupov projektu je aj kuchárska kniha, ktorej obsah tvoria recepty zdravej vyváženej stravy. Žiaci každej partnerskej školy predstavili svoje recepty. Za našu školu recepty v slovenskom a anglickom jazyku pripravili žiačky sexty A Adriana Lieskovská, Katarína Krajčírová, Laura Kollárová a Cathleen Bodo, žiačka III.B Vanesa Prešinská a žiačka oktávy A Kristína Losmanová. Vo workshope  vytvorili žiaci v skupinách jedálny lístok na jeden týždeň, ktorý mal spĺňať kritériá zdravej vyváženej stravy. Žiaci zostavili jedálne lístky z jedál typických pre národné kuchyne Slovenska, Španielska, Turecka, Nemecka a Fínska a dbali na správny obsah výživných látok v jednotlivých jedlách.

Spoznali sme aj historické pamiatky Andalúzie návštevou pamiatok zapísaných v svetovom dedičstve UNESCO, paláca Alhambra a zrúcaniny stredovekého mesta Medina Azahara. Obdivovali sme krásu andalúzskych koní na vystúpení sprevádzanom nádhernou hudbou, skúsenými jazdcami a tanečnicami flamenca.

Aktivitu zavŕšilo spoločné stretnutie učiteľov, žiakov a rodičov spojené s umeleckým vystúpením tanečníc flamenca.  Za účasti ostatných partnerských škôl z Fínska, Nemecka, Turecka a Španielska sme prežili týždeň bohatý na krásne zážitky, nové vedomosti, cenné skúsenosti a vzácne priateľstvá.