Dňa 10. mája 2019 Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre slávnostným kultúrno-spoločenským galavečerom v Synagóge zavŕšila štvrtú nadnárodnú aktivitu vzdelávania. Galavečer zahŕňal kultúrny program žiakov Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského, medzinárodnú výstavu výsledkov  projektovej práce žiakov a pedagógov, prezentáciu knihy s výsledkami projektu, ako aj knihy s receptami na trvalo udržateľné stravovanie a tiež ochutnávku národných špecialít.

Súčasťou štvrtej nadnárodnej aktivity vzdelávania bola panelová diskusia s odborníkmi v oblasti ochrany zvierat – Bc. Luciou Ivenzovou z Národnej zoo Bojnice, Mgr. Stanislavom Kováčom a Mgr. Matúšom Kováčom, PhD. zo Stráže prírody, prednáška a diskusia na tému veľkochovu s Ing. Andrejom Husárom, PhD., zo spoločnosti HSH, s.r.o, Veľké Zálužie, prezentácia výsledkov projektu a celkové vyhodnotenie projektu žiakmi a pedagógmi, účasť na vyučovaní a tvorivej umeleckej dielni, ďalej sa uskutočnili vzdelávacie aktivity v Národnej zoologickej záhrade v Bojniciach, Zubrej zvernici a Národnom žrebčíne v Topoľčiankach, prehliadka Nitry a Bratislavy. Žiaci z partnerských škôl boli ubytovaní v hostiteľských rodinách, kde spoznali náš životný štýl.

Link na článok na webovej stránke školy:

Medzinárodný projekt Erasmus+: „Zoologické záhrady verzus ochrana živočíšnych druhov“