V dňoch 11. až 17. 2. 2018 sme sa zúčastnili vzdelávacej aktivity C1 v rámci projektu Erasmus+ na Ludwigsgymnasium v Kӧthene, v Nemecku. Našu školu reprezentovali pedagógovia Mgr. Hudecová, RNDr. Gregušová, PaedDr. Turčeková a žiaci Zuzana Blašková a Darina Sidorová zo 7.A, Valentína Moravčíková z II.A, Alexandra Šabová z II.B  a Martin Ďuriš zo 6.A.Na úvod vzdelávacej aktivity sa žiaci a pedagógovia zúčastnili slávnostnej umeleckej akadémie v rámci privítania partnerských škôl a otvorenia vzdelávacej aktivity pod vedením riaditeľa školy pána Kreutzmana. Potom sa žiaci a učitelia zúčastnili vyučovacích hodín na pôde Ludwigsgymnasium. Žiaci z každej partnerskej školy predstavili svoju školu a mesto prostredníctvom fotoknižiek.V rámci vzdelávacej aktivity sa žiaci zapojili do workshopov podľa výskumov ochrany jednotlivých živočíchov. Žiaci pracovali v tímoch spoločne so žiakmi z ostatných partnerských krajín. Prezentovali výsledky svojich výskumov formou Powerpointových prezentácií v anglickom jazyku. Zuzana Blašková prezentovala výsledky výskumu lipicanských koní v porovnaní s andalúzskymi koňmi v Španielsku, Darina Sidorová a Martin Ďuriš prezentovali výsledky výskumu netopierov v porovnaní s Fínskom, Valentína Moravčíková a Alexandra Šabová referovali o výsledkoch výskumu zubra európskeho na Slovensku v porovnaní s muflónom v Turecku. Okrem týchto workshopov nemeckí, španielski a fínski žiaci pracovali na spoločnom workshope o ochrane rysa ostrovida a rysa španielskeho. Žiaci porovnávali stav ochrany skúmaných živočíchov, hľadali spoločné súvislosti, ale aj rozdiely. Náplňou worskhopov boli aj tvorivé aktivity a výsledkom spoločnej práce žiakov boli Powerpointové prezentácie. Súčasťou vzdelávacej aktivity bola aj návšteva záchytnej stanice na chov rysov v pohorí Harz a prezentácia o zoo v Kӧthene.Na tomto podujatí prebehla medzinárodná súťaž o logo projektu. Každá partnerská škola nominovala 2 víťazné návrhy loga projektu z národnej súťaže. Našu školu reprezentovali logá Richarda Tašnádiho z 8.A, Matúša Toráča zo 7. A v spolupráci s Niki Viktória Iliopoulos z 4.A.  V hlasovaní učiteľov a žiakov vyhralo logo z partnerskej školy Vuosaaren lukio z Helsínk vo Fínsku. Logo projektu sa objaví na projektových tričkách, ktorých dizajn navrhli žiaci a učitelia na spoločných tvorivých workshopoch.Spoločný program žiakov a učiteľov spestril aj bowlingový turnaj. Záver aktivity patril spoločnému stretnutiu žiakov, učiteľov a rodičov na pôde školy. 

0 Comments

Pridaj komentár