1. nadnárodné projektové stretnutie, október 2017, Štrasburg, Francúzsko

Účasť učiteľov zo všetkých partnerských krajín
Ciele stretnutia: aktualizácia projektu po jeho schválení a zhodnotení, aktualizácia časového harmonogramu a rozpočtu, aktualizácia a stanovenie oblastí úloh 1. realizačnej fázy projektu, zriadenie webovej stránky a eTwinningu, skompletizovanie všetkých kontaktných údajov partnerských krajín, vytvorenie maskota projektu, koncepcia prvých metodických listov k vybraným kľúčovým kompetenciám, vytvorenie evalvačných dotazníkov a hárkov


2. nadnárodné projektové stretnutie, jún/júl 2019, Konya, Turecko

Účasť učiteľov zo všetkých partnerských krajín
Ciele stretnutia: vyhodnotenie celého projektu (cieľov, výsledkov, dopadu, udržateľnosti), vyhodnotenie konečných výsledkov jednotlivých pracovných skupín, diskusia o nápadoch pre nasledujúce projekty, sprístupnenie metodického portfólia odbornej verejnosti, diskusia o efektivite internetovej stránky projektu, vypracovanie podstatných bodov k záverečnej správe