- internetová stránka projektu
- výskum štandardu v rozličných zoologických záhradách v Európe
- evalvačné hárky
- eTwinningový projekt
- usporiadanie Európskeho týždňa ako záverečného podujatia projektu
- polemika na tému ochrany zvierat a ich práv v nemeckom a anglickom jazyku
- lev ako putovný maskot s USB kľúčom
- diskusný spis o budúcnosti zoologických záhrad v Európe
- metodické portfólio pre učiteľov - vyhotovenie online platformy pre učiteľov
- porovnanie projektov na ochranu zvierat - rysa v pohorí Harz v Sasku-Anhaltsku (Nemecko) a v Andalúzii (Španielsko), projekt na ochranu netopierov na Slovensku a vo      Fínsku
- výskum a diskusia k národnému programu na chov zvierat ako ochrany týchto druhov zvierat (býkov, zubrov, andalúzskych a
lipických koní, leopardov snežných, vlkov, netopierov)
- 5 národných výstav partnerských krajín
- 1 medzinárodná výstava
- moduly na zlepšenie vyučovania v prírodovedných predmetoch, vypracovanie metodického portfólia
- kniha o výsledkoch vedeckého výskumu o biologickej diverzite
- kniha receptov na zdravú vyváženú stravu
- postery na tému ochrany zvierat
- komiksy na tému ochrany zvierat
- logo projektu
- výsledky hodnotenia všetkých aktivít
- portfólio s aktivitami a s vyhodnotením všetkých workshopov pre žiakov a učiteľov
Všetky výsledky budú mediálne spracované a zverejnené.