Vzdelávacia aktivita C4

4. nadnárodná aktivita vzdelávania C4, 6. – 10. máj 2019, Nitra, Slovensko

Dňa 10. mája 2019 Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského v Nitre slávnostným kultúrno-spoločenským galavečerom v Synagóge zavŕšila štvrtú nadnárodnú aktivitu vzdelávania. Galavečer zahŕňal kultúrny program žiakov Piaristického gymnázia sv. Jozefa Kalazanského, medzinárodnú výstavu výsledkov  projektovej Read more…

By Hudecova, ago