Dňa 28. septembra 2017 sa študenti sexty A, septimy A, III.A, III.B zúčastnili odbornej exkurzie v národnej ZOO Bojnice. Absolvovali odbornú prednášku "Zvieratá v ohrození" pod vedením Mgr. Ivezovej a komentovanú prehliadku Slonia cesta. Exkurzia pomohla študentom pochopiť problematiku environmentálnej kriminality, ohrozenia biodiverzity, zachovania genofondu živočíchov.