Zuzana Blašková, Silvia Paliesková, 7.A - výskum ochrany lipických koní
Darina Sidorová, Filip Pavlovič, 7. A, Nicolett Gulka, III.B - výskum ochrany netopierov
Alexandra Šabová, Martina Ligačová, II.B, Valentína Moravčíková, II.A - výskum ochrany zubrov
Liliana Palatická, Martin Hudec, II.C - výskum štandardu a biologickej diverzity v zoo Bratislava
Filip Svoboda, Samuel Ivančík, Nikola Bachanová, Ema Dulíková, Martin Ďuriš, 6.A - výskum štandardu a biologickej diverzity v zoo Bojnice