PhDr. Iveta Zverková, riaditeľka školy

Mgr. Andrea Kotruszová, zástupkyňa riaditeľky školy, workshopy pre žiakov

Mgr. Tatiana Hudecová, koordinátorka projektu, webová stránka projektu, eTwinningový projekt, manažment Európskeho týždňa

RNDr. Monika Gregušová, vytvorenie metodického portfólia

PaedDr. Monika Krnáčová, workshopy pre žiakov 

PaedDr. ZuzanaTurčeková, styk s verejnosťou, umelecké súťaže

Mgr. Marcela Jahnová, manažment európskeho týždňa, eTwinningový projekt

Mgr. Zuzana Poliaková, manažment európskeho týždňa, umelecké súťaže

Mgr. Ľubomír Čavara, webová stránka projektu