PhDr. Iveta Zverková, riaditeľka školy

Mgr. Andrea Kotruszová, zástupkyňa riaditeľky školy, výskum v zoo Bratislava

Mgr. Tatiana Hudecová, koordinátorka projektu, webová stránka projektu, eTwinningový projekt, manažment Európskeho týždňa

RNDr. Monika Gregušová, vytvorenie metodického portfólia, výskum zubrov

PaedDr. Monika Krnáčová, výskum netopierov, a lipických koní, výskum v zoo Bojnice 

PaedDr. ZuzanaTurčeková, styk s verejnosťou, umelecké súťaže

Mgr. Marcela Jahnová, manažment európskeho týždňa, eTwinningový projekt

Mgr. Zuzana Poliaková, manažment európskeho týždňa, umelecké súťaže

Mgr. Ľubomír Čavara, webová stránka projektu