Súťaž vo vytvorení loga projektu

Súťaž vo vytvorení plagátu na tému ochrany zvierat

Súťaž vo vytvorení komiksu na tému ochrany zvierat