A1. Zriadenie a vedenie internetovej stránky projektu
A2. Využitie online platformy eTwinning
A3. Vytvorenie maskota projektu - leva ako putovného maskota s USB kľúčom
A4. Národná a medzinárodná súťaž vo vytvorení loga projektu na tému ochrany zvierat
A5. Vytvorenie a tlač projektových tričiek
A6. Vytvorenie evalvačných hárkov a dotazníkov
A7. Vytvorenie fotoknihy na prezentáciu škôl
A8. Výskum ochrany zubrov, andalúzskych a lipických koní, leoparda snežného, vlkov, porovnanie projektov na ochranu zvierat - rysa v pohorí Harz v Sasku-Anhaltsku (Nemecko) a v Andalúzii (Španielsko), výskum ochrany netopierov na Slovensku a vo Fínsku
A9. Národná a medzinárodná súťaž vo vytvorení posteru na tému ochrany zvierat
A10. Skúmanie štandardu v rozličných zoologických záhradách v v Európe
A11. Vedecký výskum biologickej diverzity
A12. Vytvorenie metodického portfólia pre učiteľov ako online platformy pre učiteľov, vytvorenie modulov - metodických listov a plánov vyučovacích hodín na zlepšenie vyučovania v prírodovedných predmetoch, predovšetkým v biológii
A13. Polemika na tému ochrany zvierat a ich práv v nemeckom a anglickom jazyku
A14. Kniha receptov na zdravú vyváženú stravu
A15. Skúmanie a diskutovanie o víziách budúcnosti zoologických záhrad v Európe a ich prínos k ochrane druhov
A16. Kniha o ochrane zvierat ako výsledok projektu
A17. Výskum ochrany býkov
A18. Národná a medzinárodná súťaž vo vytvorení komiksu na tému ochrany zvierat
A19. Vytvorenie 5 národných výstav partnerských krajín a 1 medzinárodnej výstavy
A20. Workshopy a vytvorenie portfólia s aktivitami a vyhodnotením všetkých workshopov pre žiakov a učiteľov
A21. Evalvácia jednotlivých aktivít pomocou evalvačných hárkov, spracovanie výsledkov evalvácie všetkých aktivít
A22. Vypracovanie priebežnej a záverečnej správy projektu