eTwinningový projekt

etw_certificate_154480_en

Článok o projekte v Nitrianskych novinách, 20. mája 2019

Link na článok

Článok o projekte: Španielsky inštitút Instituto Cervantes v Bratislave, ktorého cieľom je podpora a výučba španielskeho jazyka, ako aj šírenie kultúry španielsky hovoriacich krajín. 

El Ategua en el Instituto Cervantes de Bratislava.

Článok o projekte: Turecké veľvyslanectvo v Bratislave

Článok a fotogaléria o 4. nadnárodnej aktivite vzdelávania na webovej stránke Piaristickej spojenej školy sv. Jozefa Kalazanského v Nitre

Medzinárodný projekt Erasmus+: „Zoologické záhrady verzus ochrana živočíšnych druhov“

Fotogaléria