Pozorovanie netopierov
Dňa 8. decembra 2017 sa v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ 2017 – 2019 s názvom „Zoologické záhrady verzus ochrana živočíšnych druhov“ uskutočnila vzdelávacio-praktická aktivita: Pozorovanie kompenzačných opatrení na výškových budovách pre netopiere. Akcie sa zúčastnili 4 žiaci z projektového tímu v zložení Nicolett Gulka (III.B), Darina Sidorová a Filip Pavlovič (Septima A) + fotograf Tomáš Vyhnálik (II.C) v sprievode pedagóga PaedDr. Moniky Krnáčovej a odborného znalca chiropterológie Mgr. Matúša Kováča. V rámci akcie sa zúčastnili nepriameho pozorovania výskytu druhov v panelových budovách v Nitre, zisťovali ako sa inštalujú búdky, ktoré poskytujú náhradný úkryt pre netopiere. Žiaci prakticky vystúpili na panelový dom a pozorovali ako sa postupuje v praxi. Jeden zo žiakov mal možnosť výstupu po zabezpečenom lešení, kde mohol zisťovať ako sa pracuje vo výške. Taktiež absolvovali prehliadku okolia s ukážkou všetkých typov takýchto úkrytov.

Vedecká kaviareň - netopiere
Dňa 8. 12. 2017 sa PaedDr. Monika Krnáčová a PaedDr. Zuzana Turčeková zúčastnili prednášky o netopieroch v Elektrárni v Piešťanoch.
RNDr. Marcel Uhrín PhD. z Katedry zoológie, Ústavu biologických a ekologických vied, Prírodovedeckej fakulty, UPJŠ Košice vyrozprával svoje zážitky spojené s poznávaním a výskumom netopierov na Slovensku, v Afrike, Číne aj ďalekej Ázii.
Prednášku začal stručnými informáciami o netopieroch. Netopiere žijú prevažne v dutinách suchých stromov, no nie sú schopné si ich vytvoriť sami, preto keď Správa lesov vyrúbe staré stromy, dosť často s nimi zničí aj netopierie úkryty. Nemožno sa teda čudovať, že si hľadajú hniezda v okolí ľudských sídiel ( panelové domy, povaly ).
Stručne opísal ich stavbu tela, vysvetlil prečo sú netopiere horšie letce ako vtáky a prečo je im jednoduchšie zletieť zo strechy ako vyletieť na ňu.
Vo svojej prednáške taktiež spomenul veľmi vzácny druh netopiera, Raniaka obrovského, ktorý sa ako jediný živí stavovcami ( drobnými vtákmi, napr: spevavcami ), len pre informáciu, väčšina netopierov sa živí bezstavovcami, napríklad hmyzom. Tento druh sa vyskytuje najmä v okolí Muránskej planiny a na juhu Banskobystrického kraja.
Ďalej sa zameral na upírov. Nemyslel tým však Drakulu osobne, existuje totiž skupina upírich netopierov ( napr: Desmodus Rotundus ), ktoré sa živia krvou dobytka a vtákov, hoci v januári tohto roku došlo k incidentu v Brazílii, kedy zaútočili na ľudí a uhryznutým spôsobili besnotu.
Nakoniec sa venoval histórii, spomenul švédskeho prírodovedca Carla Linna, ktorý vo svojom diele Systema naturae opísal 7 druhov netopierov. No najviac druhov netopierov bolo objavených práve v koloniálnom období, kedy ich britskí dôstojníci vídali v Indii, Afrike.