Víťazný plagát medzinárodnej a národnej súťaže, Michaela Lauková, oktáva A

Práce žiakov v súťaži

Matúš Toráč, septima A
Michaela Lauková, oktáva A
Anton Krkošek, II.C
Monika Kluková, sexta A