1. vzdelávacia aktivita

Ludwigsgymnasium, Köthen, Nemecko

od 11.02.2018 do 17.02.2018
Účasť: učitelia a žiaci zo všetkých partnerských krajín
Aktivity pre žiakov:
- workshopy na tému: Výskum ochrany rysov, netopierov, zubrov, andalúzskych a lipických koní, leoparda snežného, vlkov, porovnanie projektov na ochranu zvierat - rysa v pohorí Harz v Sasku-Anhaltsku (Nemecko) a v Andalúzii (Španielsko), výskum ochrany netopierov na Slovensku a vo Fínsku
- prezentácia partnerských škôl prostredníctvom fotokníh
- 1. medzinárodná súťaž o logo projektu
- vyhodnotenie 1. vzdelávacej aktivity
Aktivity pre učiteľov:
- vyhodnotenie prvých výsledkov jednotlivých pracovných skupín: maskot projektu, prvé metodické listy k vybraným kľúčovým kompetenciám, evalvačné dotazníky a hárky
- naplánovanie metodického portfólia
- workshopy pre žiakov na tému: Výskum ochrany rysov, netopierov, zubrov, andalúzskych a lipických koní, leoparda snežného, vlkov, porovnanie projektov na ochranu zvierat - rysa v pohorí Harz v Sasku-Anhaltsku (Nemecko) a v Andalúzii (Španielsko), výskum ochrany netopierov na Slovensku a vo Fínsku
- dohodnutie sa na dizajne projektových tričiek
- vyhodnotenie 1. medzinárodnej súťaže o logo projektu
- vyhodnotenie 1. vzdelávacej aktivity

2. vzdelávacia aktivita 

Vuosaaren lukio, Helsinki, Fínsko

od 15.04.2018 do 21.04.2018
Účasť: učitelia a žiaci zo všetkých partnerských krajín
Aktivity pre žiakov:
- workshopy na tému: Skúmanie štandardu v rozličných zoologických záhradách v
partnerských krajinách
Vedecký výskum biologickej diverzity
- prezentácia polemík na tému: Ochrana zvierat a ich práva
- 2. medzinárodná súťaž o plagát na tému: Ochrana zvierat
- vyhodnotenie 2. vzdelávacej aktivity
Aktivity pre učiteľov:
- vyhodnotenie ďalších výsledkov jednotlivých pracovných skupín
- naplánovanie metodického portfólia
- workshopy pre žiakov na tému: Skúmanie štandardu v rozličných zoologických záhradách v
partnerských krajinách
Vedecký výskum biologickej diverzity
- vyhodnotenie 2. medzinárodnej súťaže o plagát na tému: Ochrana zvierat
- vypracovanie podstatných bodov k priebežnej správe
- vyhodnotenie 2. vzdelávacej aktivity
- príprava 3. vzdelávacej aktivity (konkretizácia úloh)

3. vzdelávacia aktivita

Instituto Enseñanza Secundaria "Ategua", Castro del Río, Španielsko

od 21.10.2018 do 27.10.2018
Účasť: učitelia a žiaci zo všetkých partnerských krajín
Aktivity pre žiakov:
- workshopy: vedecké diskusie o budúcnosti zoologických záhrad a ich prínos k ochrane druhov a k udržaniu rozmanitosti živočíšnych druhov, výskum ochrany býkov
- prezentácia vedeckej práce k zdravej vyváženej strave
- 3. medzinárodná súťaž o najlepší komiks na tému: Ochrana zvierat
- vyhodnotenie 3. vzdelávacej aktivity
Aktivity pre učiteľov:
- vyhodnotenie ďalších výsledkov jednotlivých pracovných skupín
- workshopy pre žiakov: vedecké diskusie o budúcnosti zoologických záhrad a ich prínos k ochrane druhov a k udržaniu rozmanitosti živočíšnych druhov, výskum ochrany býkov
- vyhodnotenie 3. medzinárodnej súťaže o najlepší komiks na tému: Ochrana zvierat
- príprava metodických listov k metodickému portfóliu
- príprava tlače knihy receptov na zdravú vyváženú stravu
- príprava tlače knihy o ochrane zvierat ako konečného výsledku projektu
- vyhodnotenie 3. vzdelávacej aktivity
- vytvorenie portfólia s aktivitami a vyhodnotením všetkých workshopov pre žiakov a učiteľov
- príprava 4. vzdelávacej aktivity (konkretizácia úloh)

4. vzdelávacia aktivita

Piaristická spojená škola sv. Jozefa Kalazanského, Nitra, Slovensko

od 05.05.2019 do 11.05.2019
Účasť: učitelia a žiaci zo všetkých partnerských krajín
Aktivity pre žiakov:
- workshopy: prezentácia konečných výsledkov formou pódiových diskusií
- vytvorenie spoločnej medzinárodnej výstavy s konečnými výsledkami národných výstav
- prezentácia knihy o ochrane zvierat ako výsledok projektu
- vyhodnotenie 4. vzdelávacej aktivity
Aktivity pre učiteľov:
- vyhodnotenie ďalších výsledkov jednotlivých pracovných skupín
- prezentácia knihy o ochrane zvierat ako výsledok projektu
- dokončenie metodického portfólia
- vyhodnotenie 4. vzdelávacej aktivity
- vypracovanie podstatných bodov k záverečnej správe
- príprava všetkých partnerov na vyhodnotenie projektovej práce
- úlohy na šírenie a využívanie výsledkov projektu a ich udržateľnosť